Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

KORONAINFORMASJON

20. januar 2021

Viktig: Sjekk om du har oppgitt riktig kontaktinfo

Nå er det på tide å sjekke om du og dine står oppført med riktig kontaktinfo slik at vi kan kontakte deg når det blir din tur for å få korona-vaksine.

 

Du vil bli kontaktet når det er din tur til å bli vaksinert. Først da skal du gå inn på kommunens nettsider for å bestille time.

Trondheim kommune er i ferd med å igangsette en omfattende massevaksine av byens befolkning. Vaksineprogrammet følger den oppsatte prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Du vil bli orientert når det er din tur til å bli vaksinert. Først når du har fått informasjon om at det er din tur, går du inn på på Trondheim kommunes nettsider for koronainformasjon og bestiller dag og time for vaksinering. 

Når kommunen starter massevaksineringen vil altså hver enkelt bli orientert om når og hvordan du kan bestille time for vaksinering. I all hovedsak vil informasjon om vaksine bli gitt via mobiltelefonen, med tilpasninger for de som ikke kan kontaktes på denne måten. Du skal altså ikke kontakte kommunen for å bestille vaksine før du får beskjed om at det snart er din tur. Derfor er det viktig at du har oppgitt riktig kontaktinformasjon. 

Sjekk riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte må du sørge for at du har oppgitt riktig kontaktinformasjon (både for digital kommunikasjon og postadresse) på www.altinn.no

Har du bare behov for å oppdatere de digitale opplysningene, kan du oppdatere via denne lenken til norge.no.

Be noen om hjelp

Vi har forståelse for at noen synes det kan være vanskelig å logge seg på slike nettsteder. Derfor er det lurt om du spør noen du kjenner om å hjelpe deg om du står fast. Du som er pårørende oppfordres til å sjekke med dine nærmeste om de er registrert i det nasjonale systemet, og hjelpe til med å få på plass riktig kontaktinformasjon både for digitalpost og via Posten. 

Registrer info på vegne av andre

For personer som ikke har tilgang til mobiltelefon eller digital kommunikasjon er det også mulig for pårørende å registrere kontaktinformasjon på vegne av disse, og sørger for å videreformidle viktige beskjeder fra myndighetene. For å få tilgang til andres digitale postkasse må du kontakte kundeservice for den digitale postkasseløsningen du har valgt. 

Du kan lese mer om kommunens varslingssystem til privatpersoner og bedrifter i denne artikkelen. 

På nettsidene til Trondheim kommune finnes det også en samleside med relevant informasjon om korona-pandemien. 

Hilsen kommunen din

KORONAINFORMASJON

20. januar 2021

I likhet med alle andre kommuner må Trondheim forholde seg til prioriteringslista som er bestemt av helsemyndighetene. Og når vi har nok vaksiner, vil vaksinasjon starte i stort omfang. Koronavaksinen er gratis for alle. 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Trondheim kommune baserer seg på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Fra 30.desember 2020 ble helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20 prosent av dosene.

Innbyggerne i kommunen vil få varsel når deres gruppe står for tur for vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste.

Ambisjonen er at alle som ønsker det skal få vaksine innen sommeren. I mellomtiden kan du lese mer på www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine.

Vaksineinformasjon på flere språk/vaccine information in other languages

 

Gå til korona samleside

Koronaviruset

6. januar 2021

Dersom du kan være smittet av koronavirus eller er i karantene/risiko for smitte eller har luftveissymptomer samt hvis du har vært i UTLANDET (uansett land) ila de siste 10 dagene: 

IKKE møt opp på legesenteret uten at du har fått kontakt med oss på forhånd (dette gjelder også om du har time av annen årsak).

 

Alle som skal ta blodprøver, utføre sårskift eller annet på vårt laboratorium, skal ringe oss for avtale i forhold til dette, ikke møt opp på kontoret uten avtale

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset 

Ta kontakt med legesenteret på telefon 72560300 eller kommunens koronatelefon på tlf 90509052 (råd og testing)

utenom våre åpningtider kan legevakt kontaktes på tlf 116 117, ved akutt sykdom gjelder 113

 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker, nedsatt lukt og smakssans

 

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET MED SLIKE SYMPTOMER

INFLUENSAVAKSINEN 2020

17. november 2020

Fom 1/12-20 kan man få satt influensavaksine uten at man tilhører risikogruppen, vi har nå åpnet for å sette inn på timer for dette, konntakt oss via vår hjemmeside eller pr tlf

MAN KAN IKKE MØTE OPP UTEN TIMEAVTALE

Vi har fått føringer fra regjeringen om at personer som ikke er risikogruppen må koste denne selv, så man går da ikke innunder den gruppen som får gratis eller betaler kr 50,- for vaksinen

 

Helsemyndighetene har gitt oss følgende føringer for vaksinering i år:

-Vaksinen gis kun til de i risikogruppen frem til 1.desember (risikogruppene er opplyst lenger ned i denne infoen), tilhører du ikke disse gruppene, settes ikke vaksinen før 1.desember, forutsatt at vi har igjen vaksine

-Taksten for vaksinering av risikopasienter er kr 50,- har du frikort betaler du ikke

 De som har oppsatt time hos fastlege i vaksinerinsperioden, kan få satt vaksine før de går inn på legens kontor,  da vil observasjonstiden på 15-20 min være over når konsultasjonen er ferdig (all vaksinering krever observasjonstid etter setting)

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Info om tilstedeværelse for dr Sjønnegård fom 24.02.20

25. februar 2020

dr Sjønnegård jobber redusert en tid fremover, dr Johannessen vil være vikar i denne perioden for å avhjelpe med hennes fastlegeliste

Fornye førerkort etter fylte 80 år

1. august 2019

 

Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Gyldigheten på nytt førerkort settes ut i fra helseattesten.

Er helsen god, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år.

Du kan fornye førerkortet med gyldighet utover 80 år fra du har fylt 77 år, forutsatt at helseattesten også er utstedt fra fylte 77 år. Det vil si at dersom du for eksempel fornyer førerkortet med helseattest når du er 78 år, og helseattesten ble utstedt for tre år, vil du få gyldighet til 81 år. 

Dersom du har fornyet førerkortet med helseattest før du har fylt 80 år, og allerede har gyldighet utover 80-årsdagen, forholder du deg til utløpsdatoen på baksiden av førerkortet med tanke på når du må fornye med ny helseattest.

Er du mellom 75 og 80 år?

Før 19. juni 2019 måtte førerkortet fornyes med helseattest fra fylte 75 år, og førerkortet fikk inntil tre års gyldighet. Dersom du fornyet førerkortet før 19. juni 2019, og helseattesten ble utstedt med gyldighet på tre år, kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes. Gyldigheten på ditt nye førerkort vil da bli satt til dagen før du fyller 80 år. Ble helseattesten derimot utstedt med mindre enn tre års gyldighet, må du fornye førerkortet med helseattest før det utløper.

Har du førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen?

Før 19. juni 2019 fikk du gyldighet til dagen før du fyller 75-år ved fornyelse av førerkort etter at du hadde fylt 60 år. Hvis du har førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen, kan du fornye førerkortet uten helseattest, og ny gyldighet vil bli satt til dagen før du fyller 80 år.

Husk at du uansett må oppsøke lege dersom du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Fornye på nett eller trafikkstasjon

Førerkortet kan fornyes ved å møte på en trafikkstasjon, eller du kan gjøre det selv ved å logge inn på Din side.

Les mer om hvordan du fornyer førerkortet.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest, eventuell synsattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

FRIKORT

31. januar 2019

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

FASTLEGE

29. oktober 2018

Dersom du ikke har fastlege i Trondheim, kan du enkelt bytte fastlege på helsenorge.no eller ved å ringe 800 (HELSE), 800 43 573.

Hvis du bor i Trondheim midlertidig, anbefales du å bytte til fastlege her. Flytter du tilbake innen 3 år har du rett til å få tilbake den fastlegen du hadde.

LEGEATTEST VED FRAVÆR VIDEREGÅENDE SKOLE

4. oktober 2018

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra. 

PASIENTPOST

28. februar 2018

 

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter.

Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du får SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.

Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med oss for å få beskjeden videreformidlet.

Link til pasientpost: https://pasientpost.no/login

OM TAUSHETSPLIKT OG UNGDOMMER

23. august 2017

Vi får en del forespørsler der foreldre ønsker legeopplysninger og prøvesvar på vegne av deres ungdom. Regelverket er som følger: "Legen har taushetsplikt om det som du forteller etter at du har fylt 16 år. Du kan imidlertid selv gi samtykke til at taushetsplikten faller bort. Er du mellom 12 og 16 år skal foreldrene avgjøre om taushetsplikten faller bort, men du har rett til å uttale deg om dette først" Hverken legene eller medarbeiderne kan derfor gi ut slik informasjon om ungdommer som har fylt 16 år til foreldre med mindre ungdommen selv har opphevet taushetsplikten og dette er notert i legejournalen.

 

TIME FOR SVAR PÅ BILDEUNDERSØKELSER

20. juni 2017

Etter bildeundersøkelse (røntgen, MR, CT, ultralyd, etc.) så tar det oftest noe tid før svaret kommer til oss som fastleger. Bestill time for svar og videre plan til ca 10-14 dager etter undersøkelsen. Bestill gjerne time til fastlegen når du har fått vite dato for bildeundersøkelsen.

MULIG Å STÅ PÅ VENTELISTE TIL ØNSKET FASTLEGE

20. juni 2017

Dette gjelder om fastlegen du ønsker å bytte til har inntaksstopp av nye pasienten på grunn av full pasientliste.

Ordningen er nå endret slik at det er mulig å stå på venteliste hos ønsket lege og bli satt inn på listen fortløpende ettersom det blir ledig. 

Dette ordnes gjennom følge denne linken https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege? eller ringe fastlegetelefonen 80043573 

Betilling av time via sms

7. april 2015

Bestilling av time

Ved bestilling av time vis SMS er det viktig at mobil som brukes er i samsvar med mobil som er registrert hos oss!

Nytt mobil nummer? Ta kontakt via SMS eller internett

Ved behov for ø hjelps time, vennligst ring , ikke send SMS

Avbestilling av time samme dag, vennligst ring, ikke send SMS. 

4. september 2014

HelseRespons-appen

Med denne appen kan pasienten trygt bestille legetime, resept eller gjøre andre henvendelser til sitt legekontor. 

Appen har navnet HelseRespons, den er tilgjengelig nå og kan lastes ned:

for iPhone/iPad fra App Store informasjon se: https://itunes.apple.com/no/app/helserespons/id889988148?mt=8  )

for Android fra Google Play informasjon se: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.wtw.helserespons.android&hl=en )

Ved første gangs bruk angir pasienten navn, fødselsdato, mobilnummer samt en personlig kode som benyttes ved pålogging. Når henvendelsen skal sendes velger pasienten legekontor (som velges fra en liste over alle legekontorer som har denne tjenesten). Legekontoret kan lagres slik at man slipper å velge dette igjen ved neste henvendelse. 

 

Tjenesten koster 6 kr per mottatte melding.Normalt to meldinger – bekreftelse og timeavtale.

BETALINGSAUTOMAT

18. juli 2014

VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

 

Vi har nå innført betalingsautomat

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av Melin Collectors og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem.

De kan treffes på telefon 21 62 73 00.

Melin Collectors krever et girogebyr på kr. 64,-

Ny pasient og journaloverføring

12. juni 2014

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

 

 

E-RESEPT:

10. februar 2014

Fra høsten 2012 har vi innført elektronisk resept (e-resept). Resepten sendes da elektronisk til en sikret database (Reseptformidler), og medisinene kan hentes ut ved å oppgi personalia på hvilket som helst apotek I Norge.

Ved uthenting av B- og A- resepter kreves som før at man identifiserer seg på apoteket.