Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

LEGEATTEST VED FRAVÆR I VIDEREGÅENDE SKOLE

6. desember 2022

 

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra. Man vil da avgjøre om eleven må inn på oppmøtetime eller om man kan ta det som en telefontime

minner om medisinsk lavalder som er 16 år

INFLUENSAVAKSINE 2022

12. oktober 2022

Influensavaksinen for 2022 ankommer oss i løpet av neste uke og vi vil starte setting av denne for risikogrupper onsdag 19.10.22 på ettermiddag/kveld. Du må bestille time for dette. Send oss SMS eller ring.

Har du time hos legen i løpet av oktober/november setter vi vaksine i samråd med denne. Møt opp utenfor vårt laboratorium 5-10 min før timen, så ordner vi det

Er du i riskogruppen kan du også sette lungebettenelsesvaksine samtidig, gi oss da beskjed. Denne vaksinen settes hvert 10 år, om det ikke er gitt beskjed om annet fra lege

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Dr Lundeby delvis sykemeldt

22. august 2022

Dr Lundeby er redusert tilbake på kontoret, og kan ikke ta inn alle sine listepasienter

Dr Peter Jost ,Dr Sten Johannessen, og dr Mari Olsen Onsøien vikarier for henne en god del fremover, ber om forståelse for at vi setter inn timer etter det som passer driften, dette for at alle som trenger skal få legetilbud ved senteret

Takk for forståelsen

Utdrag fra helsenorge

21. februar 2022

 

 • Siden covid-19 er en ny sykdom, er det fremdeles mye vi ikke vet om selve sykdommen eller hvordan den utvikler seg. Det er foreløpig ikke bestemte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19.

  De fleste som blir syke av covid-19, blir friske etter noen uker uten å trenge behandling. For noen tar det lengre tid å komme helt tilbake til normal hverdag. Om plagene varer i mer enn fire uker, kan det være senfølger etter covid-19.

  Hvor milde eller alvorlige plagene er, og hvor lenge de varer, varierer fra person til person. 

  De vanligste plagene etter covid-19 er:

 • De fleste føler seg fine igjen etter fire uker, men noen opplever at det tar tid å bli helt frisk. Som ved mange virusinfeksjoner, er dette helt normalt. Noen få vil ha plager selv etter lang tid.

  Er du bekymret, og har du plager som varer mer enn 4-6 uker, bør du kontakte fastlegen eller annen helsepersonell.

Fornye førerkort etter fylte 80 år

1. august 2019

 

Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Gyldigheten på nytt førerkort settes ut i fra helseattesten.

Er helsen god, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år.

Du kan fornye førerkortet med gyldighet utover 80 år fra du har fylt 77 år, forutsatt at helseattesten også er utstedt fra fylte 77 år. Det vil si at dersom du for eksempel fornyer førerkortet med helseattest når du er 78 år, og helseattesten ble utstedt for tre år, vil du få gyldighet til 81 år. 

Dersom du har fornyet førerkortet med helseattest før du har fylt 80 år, og allerede har gyldighet utover 80-årsdagen, forholder du deg til utløpsdatoen på baksiden av førerkortet med tanke på når du må fornye med ny helseattest.

Er du mellom 75 og 80 år?

Før 19. juni 2019 måtte førerkortet fornyes med helseattest fra fylte 75 år, og førerkortet fikk inntil tre års gyldighet. Dersom du fornyet førerkortet før 19. juni 2019, og helseattesten ble utstedt med gyldighet på tre år, kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes. Gyldigheten på ditt nye førerkort vil da bli satt til dagen før du fyller 80 år. Ble helseattesten derimot utstedt med mindre enn tre års gyldighet, må du fornye førerkortet med helseattest før det utløper.

Har du førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen?

Før 19. juni 2019 fikk du gyldighet til dagen før du fyller 75-år ved fornyelse av førerkort etter at du hadde fylt 60 år. Hvis du har førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen, kan du fornye førerkortet uten helseattest, og ny gyldighet vil bli satt til dagen før du fyller 80 år.

Husk at du uansett må oppsøke lege dersom du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Fornye på nett eller trafikkstasjon

Førerkortet kan fornyes ved å møte på en trafikkstasjon, eller du kan gjøre det selv ved å logge inn på Din side.

Les mer om hvordan du fornyer førerkortet.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest, eventuell synsattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

FRIKORT

31. januar 2019

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

FASTLEGE

29. oktober 2018

Dersom du ikke har fastlege i Trondheim, kan du enkelt bytte fastlege på helsenorge.no eller ved å ringe 800 (HELSE), 800 43 573.

Hvis du bor i Trondheim midlertidig, anbefales du å bytte til fastlege her. Flytter du tilbake innen 3 år har du rett til å få tilbake den fastlegen du hadde.

LEGEATTEST VED FRAVÆR VIDEREGÅENDE SKOLE

4. oktober 2018

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra. 

PASIENTPOST

28. februar 2018

 

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter.

Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du får SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.

Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med oss for å få beskjeden videreformidlet.

Link til pasientpost: https://pasientpost.no/login

OM TAUSHETSPLIKT OG UNGDOMMER

23. august 2017

Vi får en del forespørsler der foreldre ønsker legeopplysninger og prøvesvar på vegne av deres ungdom. Regelverket er som følger: "Legen har taushetsplikt om det som du forteller etter at du har fylt 16 år. Du kan imidlertid selv gi samtykke til at taushetsplikten faller bort. Er du mellom 12 og 16 år skal foreldrene avgjøre om taushetsplikten faller bort, men du har rett til å uttale deg om dette først" Hverken legene eller medarbeiderne kan derfor gi ut slik informasjon om ungdommer som har fylt 16 år til foreldre med mindre ungdommen selv har opphevet taushetsplikten og dette er notert i legejournalen.

 

TIME FOR SVAR PÅ BILDEUNDERSØKELSER

20. juni 2017

Etter bildeundersøkelse (røntgen, MR, CT, ultralyd, etc.) så tar det oftest noe tid før svaret kommer til oss som fastleger. Bestill time for svar og videre plan til ca 10-14 dager etter undersøkelsen. Bestill gjerne time til fastlegen når du har fått vite dato for bildeundersøkelsen.

MULIG Å STÅ PÅ VENTELISTE TIL ØNSKET FASTLEGE

20. juni 2017

Dette gjelder om fastlegen du ønsker å bytte til har inntaksstopp av nye pasienten på grunn av full pasientliste.

Ordningen er nå endret slik at det er mulig å stå på venteliste hos ønsket lege og bli satt inn på listen fortløpende ettersom det blir ledig. 

Dette ordnes gjennom følge denne linken https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege? eller ringe fastlegetelefonen 80043573 

Betilling av time via sms

7. april 2015

Bestilling av time

Ved bestilling av time vis SMS er det viktig at mobil som brukes er i samsvar med mobil som er registrert hos oss!

Nytt mobil nummer? Ta kontakt via SMS eller internett

Ved behov for ø hjelps time, vennligst ring , ikke send SMS

Avbestilling av time samme dag, vennligst ring, ikke send SMS. 

4. september 2014

HelseRespons-appen

Med denne appen kan pasienten trygt bestille legetime, resept eller gjøre andre henvendelser til sitt legekontor. 

Appen har navnet HelseRespons, den er tilgjengelig nå og kan lastes ned:

for iPhone/iPad fra App Store informasjon se: https://itunes.apple.com/no/app/helserespons/id889988148?mt=8  )

for Android fra Google Play informasjon se: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.wtw.helserespons.android&hl=en )

Ved første gangs bruk angir pasienten navn, fødselsdato, mobilnummer samt en personlig kode som benyttes ved pålogging. Når henvendelsen skal sendes velger pasienten legekontor (som velges fra en liste over alle legekontorer som har denne tjenesten). Legekontoret kan lagres slik at man slipper å velge dette igjen ved neste henvendelse. 

 

Tjenesten koster 6 kr per mottatte melding.Normalt to meldinger – bekreftelse og timeavtale.

BETALINGSAUTOMAT

18. juli 2014

VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

 

Vi har nå innført betalingsautomat

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av Melin Collectors og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem.

De kan treffes på telefon 21 62 73 00.

Melin Collectors krever et girogebyr på kr. 64,-

Ny pasient og journaloverføring

12. juni 2014

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

 

 

E-RESEPT:

10. februar 2014

Fra høsten 2012 har vi innført elektronisk resept (e-resept). Resepten sendes da elektronisk til en sikret database (Reseptformidler), og medisinene kan hentes ut ved å oppgi personalia på hvilket som helst apotek I Norge.

Ved uthenting av B- og A- resepter kreves som før at man identifiserer seg på apoteket.