Fra høsten 2012 har vi innført elektronisk resept (e-resept). Resepten sendes da elektronisk til en sikret database (Reseptformidler), og medisinene kan hentes ut ved å oppgi personalia på hvilket som helst apotek I Norge.

Ved uthenting av B- og A- resepter kreves som før at man identifiserer seg på apoteket.