Vi får en del spørsmål om testing fra personer som skal reise utenlands. Trondheim kommune kan tilby testing hvor resultatet kommer i Helse Norge og således kan brukes til reise, men det kan IKKE  tilbys å skrive ut bekreftelser på negative tester eller garantere at du vil få prøvesvar innen avreise. Har du behov for dette må private helseaktører konntaktes

Oversikt over private helseaktører som tilbyr koronatest og fit-to-fly attest:

Din reisevaksine - tlf 93 45 77 81

Aleris - tlf 73 87 20 00

Dr.Dropin - tlf 24 07 77 01

Coperio - tlf 95 52 09 67

Trondheim Private Legekontor - tlf 94 19 24 32

Kry (Trondheim Lufthavn Værnes) - tlf 37 41 80 79