Dr Lundeby er sykemeldt til over sommeren i første omgang

dr Johannessen, dr Lilleberg og dr Sjønnegård vikarier for henne noen dager pr uke, men det må påregnes noe lengre ventetid på timer

Takk for forståelsen