• Siden covid-19 er en ny sykdom, er det fremdeles mye vi ikke vet om selve sykdommen eller hvordan den utvikler seg. Det er foreløpig ikke bestemte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19.

    De fleste som blir syke av covid-19, blir friske etter noen uker uten å trenge behandling. For noen tar det lengre tid å komme helt tilbake til normal hverdag. Om plagene varer i mer enn fire uker, kan det være senfølger etter covid-19.

    Hvor milde eller alvorlige plagene er, og hvor lenge de varer, varierer fra person til person. 

    De vanligste plagene etter covid-19 er:

  • De fleste føler seg fine igjen etter fire uker, men noen opplever at det tar tid å bli helt frisk. Som ved mange virusinfeksjoner, er dette helt normalt. Noen få vil ha plager selv etter lang tid.

    Er du bekymret, og har du plager som varer mer enn 4-6 uker, bør du kontakte fastlegen eller annen helsepersonell.