Fom 26/10-21 vil vi starte opp med setting av influensavaksine. Vi setter opp ettermiddag/kveldstimer 26/10, 28/10, 2/11 og 4/11

TIME MÅ BESTILLES

Har du time til legen i det tidsrommet vi har vaksine, kan du sette i forbindelse med den

Vaksinen vil også i år være gratis for de i risikogruppen når det foreligger frikort. Har du ikke frikort og er i riskogruppen, betaler du kr 50,-

Øvrige betaler kr 290

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: