Fom 1/12-20 kan man få satt influensavaksine uten at man tilhører risikogruppen, vi har nå åpnet for å sette inn på timer for dette, konntakt oss via vår hjemmeside eller pr tlf

MAN KAN IKKE MØTE OPP UTEN TIMEAVTALE

Vi har fått føringer fra regjeringen om at personer som ikke er risikogruppen må koste denne selv, så man går da ikke innunder den gruppen som får gratis eller betaler kr 50,- for vaksinen

 

Helsemyndighetene har gitt oss følgende føringer for vaksinering i år:

-Vaksinen gis kun til de i risikogruppen frem til 1.desember (risikogruppene er opplyst lenger ned i denne infoen), tilhører du ikke disse gruppene, settes ikke vaksinen før 1.desember, forutsatt at vi har igjen vaksine

-Taksten for vaksinering av risikopasienter er kr 50,- har du frikort betaler du ikke

 De som har oppsatt time hos fastlege i vaksinerinsperioden, kan få satt vaksine før de går inn på legens kontor,  da vil observasjonstiden på 15-20 min være over når konsultasjonen er ferdig (all vaksinering krever observasjonstid etter setting)

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege