dr Sjønnegård jobber redusert en tid fremover, dr Johannessen vil være vikar i denne perioden for å avhjelpe med hennes fastlegeliste