Ved typisk influensa kommer symptomene brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. 

I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som for eksempel lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. 

Mange av dem som smittes har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Forebyggende tiltak

Smittebegrensende tiltak

Om mulig bør en unngå nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten influensa smitter på er via nysing eller hosting. For å unngå kontaktsmitte bør du vaske hendene dine grundig og ofte med såpe og vann. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Hvis du har symptomer på influensa bør du gjøre følgende for å unngå smitte til andre:

  • hoste eller nyse i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.
  • vaske hendene grundig og ofte.
  • bruke engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.
  • hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når man ikke får vasket hendene på annen måte.
  • når allmenntilstanden tilsier det, kan du gå tilbake til skole, barnehage eller arbeid.

Helsepersonell som jobber med pasienter må utvise ekstra forsiktighet hvis de har symptomer på influensasykdom, slik at pasienter ikke smittes. Forebyggende behandling med antivirale legemidler kan tilbys uvaksinerte nærkontakter som tilhører risikogrupper for komplikasjoner.