Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra.