Torsdag 16 mai stenger laboratoriet for prøvetagning kl 1300