dr Sjønnegård jobber redusert ved sentert en tid fremover.

dr Johannesen vikarier for henne i denne perioden