Frem til påske (tom uke 15) vil dr Sjønnegård jobbe i noe redusert stilling ved senteret.

dr Johannessen vil vikariere noen dager i uken for henne i denne perioden.